Balzám pro duši a tělo

07.08.2023

Odpradávna hledá člověk prostředky, které by v případě potřeby utišily bolesti a navrátily zdraví jeho tělu. Jedná se o látky dodávající potřebné prvky, odvádějící škodlivé a navozující harmonii v organismu.

Užívané preparáty či léky a terapie lze rozdělit do dvou velkých skupin. Jedna odstraňuje nepříjemné následky a druhá léčí podstatu neduhů. Člověk však nestrádá pouze v tělesné oblasti, ale velmi často trpí jeho duše. Utrpení přitom bývá intenzivnější než při chorobách těla a léky přinášející úlevu jsou těžko dostupné. Opomenu-li navozující útlum duševních činností a s tím spojený pokles intenzity pociťovaných potíží, musíme konstatovat, že léčení v běžném slova smyslu formou podávání léků bývá často problematické a někdy i zcela nemožné.

A vše spolu související funkčnost těla a duše je pak nefunkční a nereálná v životních funkcích.

Hovoříme-li o duševních potížích, nemůžeme mezi ně zahrnovat pouze ty, jimž moderní medicína přiřkla určitou diagnózu. Mnohé formy duševního utrpení nejsou ani běžně považovány za chorobu, i když přinášejí výraznou vnitřní disharmonii a další formy duševního strádání. Můžeme mezi ně zařadit například stavy nenávisti, závisti, žárlivosti, agresivity, ale také strachu, sebelítosti, sebepodceňování.

Takových chorob duše by bylo možné vyjmenovat celou řadu. Jejich společným jmenovatelem bývá narušení vnitřní rovnováhy a ztráta pocitu životní pohody či štěstí.

Kam se obrátit, chce-li člověk hledat balzám pro bolavou duši?

Obrovským rezervoárem léčivých prostředků pro oblast těla představuje příroda. Pro oblast duševní však také existuje velice rozsáhlý, byť nehmotný rezervoár léčivých prvků, které mohou obnovit či udržet duševní rovnováhu. Tento rezervoár bychom mohli označit za duchovní dědictví lidstva, k němuž přispívali a přispívají všichni moudří lidé snažící se pochopit smysl vlastní existence i zákony řídící náš život. Z různých míst zeměkoule i z různých dob zaznívají myšlenky těch, kteří díky vlastním zkušenostem poznali, že život není NÁHODNÝ.

Přeji všem lidem, aby mohli a chtěli využit této možnosti se otevřít takovému dědictvím.© 2016 – 2023 Radek Přibyl 
všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!